Nahoru
Image 2

Výživové poradenství

Cílem výživového poradenství je naučit Vás, které potraviny jsou pro redukci hmotnosti vhodné a proč, jak se vyvarovat jo-jo efektu a jak hubnout nejen počítáním kalorií, ale celkovou změnou životního stylu.

Pokud změníte stravovací návyky a jídelníček, budete mít více energie, budete se cítit lépe a po určitém čase dojde ke snížení Vaší hmotnosti bez rizika jo-jo efektu.

Naše služby nabízíme po předchozím objednání v Ostravě - Mariánské Hory (Bendlova 10). Ke všem konsultacím dostanete materiály, které budou na probraná témata navazovat.

Co vám nabizíme:
 • diskrétní osobní přístup
 • pomalé snižování hmotnosti
 • nalezení pozitivního pohledu na vlastní život
Co můžete očekávat

Vyplnění vstupního dotazníku, podle kterého určíme současný energetický příjem a výdej, zjistíme, které potraviny máte rádi, které naopak nesnášíte. Pomoci diagnostického přístroje In Body 230 zjistíme složení všeho těla.

Sestavíme individuální výživový plán, ve kterém zohledníme Vaše současné způsoby stravování a navrhneme možné alternativy.

Na pravidelných konsultacích budeme sledovat dodržování navržených výživových plánů, které mohou být v případě potřeby upraveny.

Výsledky Vašeho snažení budeme ověřovat pomoci měření přístrojem In Body.

Je možné objednat si napřed pouze úvodní konzultaci a na jejím základě se pak rozhodnout, který program je pro Vás nejvhodnější.

Úvodní konzultace obsuhaje:

 • Zavedení klienta do evidence
 • Vypsaní dotazníků pro zjištění současného stavu stravování, pitného režimu, sportu apod.
 • Přeměření klienta
 • Komplexní analýza stavby těla na přístroji In Body 230
 • Informace o spolupráci s poradcem pro výživu
 • Výběr a doporučení vhodného programu

Cena: 800 Kč

Jednoduchý redukční program Hlavní redukční program
Úvodní konzultace
Zhodnocení stavu
Vyhodnocení současného stravování
Základní informace o složení potravin
Výživová doporučení
Porovnání výsledku
Další komplexní analýza těla na přístroji In Body 230 1 2
Hledání vhodnějších potravin -
Sportovní doporučení -
Úprava jídelníčku -
Další měření na přístroji Max Pulse - 1
Počet schůzek v trvání cca 1 hodiny v období 3 měsíců 3 5
Cena 3000 Kč 4500 Kč
Cena za osobu pro skupinu 2+ - 3500 Kč
Sestavení výživového plánu bez výběru programu 800 Kč
Zpracování konkrétního jídelníčku na týden, včetně receptů 1000 Kč
Zpracování konkrétního jídelníčku na dva týdny, včetně receptů 1500 Kč

Měření InBody

Jak vypadá naše tělo navenek, to každý dobře víme. Většina z nás věnuje svému vzhledu náležitou pozornost, často až nepřiměřenou. Přitom je pro náš život a zdraví mnohonásobně důležitější právě to, co se skrývá a děje pod povrchem. Pokud se zajímáte o své zdraví a kondici, je možné, že jste se již setkali s některým ze starších přístrojů, určených k analýze tělesného složení.

Představujeme vám jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla - InBody 230.

Jak probíhá samotné měření?

Měření pomocí InBody je velmi rychlé, jednoduché a bezbolestné. Analyzovaná osoba se naboso postaví na určené místo na přístroji, do každé ruky uchopí sondu a po zadání základních údajů (výška, věk a pohlaví) začne samotná analýza. Samotné vyšetření přístrojem trvá zhruba půl minuty. Poté jsou výsledky analýzy uloženy v počítači a následuje jejich vyhodnocení výživovým poradcem.

Co vše je možné tímto přístrojem zjistit?
V rámci zákaldní analýzy jsou poskytovány tato měření:

Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, váha, BMI, procentuální podíl tělesného tuku, WHR (poměr pasu k bokům), BMR (doporučení minimální kalorické spotřeby), hodnocení tukové a svalové tkáně.

Komplexní analýza obsahuje navíc tato vyšetření:

Vnitrobuněčná a mimobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, beztuková hmota, svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, oblast tělesného tuku (růstový graf pro děti), nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém), tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza, určení cílové váhy, kontrola váhy, tuků a svalů, stupeň obezity a další.

Image 2
Základní analýza Komplexní analýza
Zjištění stavu tuků v těle
Zjištění stavu svalů v těle
Bazální metabolismus
Svalové dysbalance
Tukové dysbalance
Viscerální tuk -
Otoky -
Proteiny -
Minerály -
Uchování výsledků pro pozdější porovnání
Cena 150 Kč 350 Kč
Interpretace výsledků + 150 Kč + 150 Kč
Základní analýza Komplexní analýza
Skupina 3+ lidí 120 Kč / osobu 300 Kč / osobu
Skupina 3+ lidí včetně analýzy výsledků *) 250 Kč / osobu 400 Kč / osobu
*) Analýza je probrána s celou skupinou nikoli individuálně.
Cevy

Měření cév

Měření se provádí pomocí přístroje Max Pulse Medicore. Přístroj je určený pro neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.

Měřením Vám můžeme posoudit tyto hodnoty:
 • proces opotřebení stárnutí cév a cévního řečiště v důsledku stravování a životního stylu
 • úroveň ohrožení organismu kardiovaskulárním onemocněním (infarkt, mrtvice, ischémie)
 • riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability
 • aktuální míru psychické zátěže a emocionálního stresu
 • schopnost bránit se stresu
 • psychickou odolnost
 • vhodnost preventivních a terapeutických opatření
 • účinnost terapie po určité době
Jaká pravidla byste měli dodržovat před měřením:
 • Měření se neprovádí bezprostředně po jídle
 • Vyhněte se nápojům s obsahem kofeinu (káva, energické nápoje) alespoň 3h před měřením
 • Nepijte alkohol alespoň 1 den před měřením
 • Nesmí být nalakované nehty
 • Necvičte před měřením
Komplexní analýza (cca 20 min)
Stav cévního systému
Variabilita srdeční tepové frekvence
Odolnost vůči stresu
Analýza a interpretace výsledku
Cena 450 Kč